Liczba odwiedzin strony: 20490 Osób na stronie: 4
 

 Kancelaria adwokacka
Adwokat, Kazimierz Wołoncewicz 

 
 
Kancelaria adwokacka
Adwokat, Kazimierz Wołoncewicz
 
Pocztowa 9 lok. 5
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2007 Nr 123 poz. 847 - Zm.: ustawa o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz niektóre inne ustawy
USTAWA z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 6: a)  w ust. 1: –  pkt 1 otrzymuje brzmienie:...
Monitor Polski 2004 Nr 42 poz. 728 - Nadanie odznaczenia
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 maja 2004 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z dnia 14 października 2004 r.) Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Wojewody Mazowieckiego, za...